Izložba „Etički izazovi novih tehnologija: ChatGPT i obrada prirodnih jezika“ u KS Svilara


Izložba „Etički izazovi novih tehnologija: ChatGPT i obrada prirodnih jezika“ u Kulturnoj stanici Svilara biće otvorena 6. februara u 18.00 časova.

 

Veliko nam je zadovoljstvo da vas pozovemo na otvaranje izložbe „Etički izazovi novih tehnologija: ChatGPT i obrada prirodnih jezika“, koje, u utorak 6. februara, u 18 časova, KS Svilara organizuje u saradnji sa Centrom za promociju nauke.

Već godinu dana u žiži interesovanja je ChatGPT, jedan od najnaprednijih čet-botova. Čet-botovi naprednu tehnologiju obrade prirodnih jezika koriste kao „gorivo“. Кako bi usmeno ili pismeno razgovarali sa nama, potrebno je da savladaju naš jezik i način komunikacije.

ChatGPT može da razgovara na čak 95 svetskih jezika! I ne samo što može da razgovara, već može i da piše kratke priče, poeziju, imejlove, seminarske radove. Da stvar bude još komplikovanija, pored ChatGPT-ija, postoji i DALL-E, koji je sposoban da generiše slike na osnovu tekstualnih instrukcija. U „opasnosti“ nije samo pisana reč, već i pejzaž ili ljudski lik, koji više nisu oslikani potezima četkice, već kodom.

Od 6. februara, posetioci će moći da vide izložbu „Etički izazovi novih tehnologija: ChatGPT i obrada prirodnih jezika“, čiji je koncept zasnovan na ideji da bi etičke i društvene vrednosti trebalo da budu integrisane u razvoj novih tehnologija od samog početka njihovog razvojnog procesa. Posetioci će, sve do 29. februara, imati priliku da se bliže upoznaju sa funkcionisanjem čet-botova i informišu se o društvenim i etičkim izazovima koje donose tehnologije u nastajanju, poput obrade prirodnog jezika.

Istraživači sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu osmislili su prateći program, koji će biti realizovan kroz niz tematskih radionica pod nazivom „PREPOZNAJ FALSIFIKAT: ChatGPT i DALL-E u kontekstu domaćeg kulturnog nasleđa“. Kroz informisanu diskusiju o sadržaju izložbe i interakciju sa naprednim čet-botovima u Veštačkom ateljeu i Veštačkoj pisarnici, u KS Svilara, posetioci će imati priliku da sami procene na koji način najsavremeniji tehnološki alati, kao što su ChatGPT i DALL-E, oblikuju kulturu našeg društva. Cilj radionica je da se kroz bliže upoznavanje sa lokalnim kulturološkim kontekstom susreta tradicionalne i digitalno kreirane umetnosti, i otvorenu debatu o autentičnosti, društvenim vrednostima i očuvanju kulturnog nasleđa, podstakne promišljanje o nekim univerzalnim temama i etičkim dilemama novog doba.

Izložba je razvijena u okviru međunarodnog projekta TechEthos (Horizont 2020), čiji je cilj da Evropskoj uniji prokrči put ka ulozi predvodnika u oblasti naprednih tehnologija koje sa sobom donose nove etičke izazove i društvene posledice. U okviru projekta razvijen je čitav niz smernica za razvoj i primenu novih tehnologija kako bi se obezbedili najviši etički standardi na nivou EU i šire međunarodne zajednice.