Izložba grafika, fotografija i instalacija Tatjane Marticki „Beleške sa koloseka“ – DOLAZIMO!


Izložbu grafika, fotografija i instalacija Tatjane Marticki „Beleške sa koloseka“  posetioci Kulturne stanice Svilara imaće priliku da pogledaju u periodu između 2. i 6. oktobra. Otvaranje izložbe održaće se 2. oktobra u 19.00 časova. Tatjanina izložba predstavlja jedan od ukupno deset projekata mladih umetnika koji će biti predstavljeni u okviru konkursa DOLAZIMO!

Postavka će predstavljati rezlutat neposrednog mapiranja, stvaranja in-situ i beleženja aktuelne prakse uklanjanja pruga i koloseka sa vojvođanskih železničkih deonica kojima je oduzeto svojstvo dobra u opštoj upotrebi.

Sam proces rada je izveden kao svojevrsna studija slučaja koja podrazumeva delovanje na konkretnoj lokaciji i u konkretnom vremenu, istraživanje konteksta kroz razgovore sa lokalnim stanovništvom, kao i individualno umetničko izražavanje putem medija grafike u skladu sa uslovima koje sam prostor omogućava.

Grafika kao medij brze i neposredne vizuelne komunikacije i svedenog likovnog izraza ima dugu istoriju u beleženju aktuelnih društveno-političkih momenata i širenju svesti o zanemarenim sferama ljudskog rada. Inspirisana bogatom tradicijom socijalno angažovane grafike na našem podneblju, izložba predstavlja vizuelnu zabelešku tragova izuzetnih ljudskih napora i rada koji će, sudeći po trenutnim okolnostima, otići u zaborav. Apstahovane u formi koja evocira likovni jezik drvoreza, grafike postavljene u širi kontekst i propraćene vizuelnim materijalima drugih oblika izražavanja, ostvaruju multimedijalnu postavku koja na više načina govori o jednom fenomenu ukazujući na njegove različite aspekte, probleme i posledice.