Sve boje imaginarnih arhitektonskih pejzaža


Izložba „Imaginarni pejzaži, arhitektura slike” otvorena je 5. septembra u Kulturnoj stanici Svilara, u okviru nedelje arhitekture Kaleidoskopa kulture i trajaće do 9. septembra. 

Polazište projekta je potreba da se individualni kreativni proces (arhitektonskog) projektovanja otvori za širu publiku, da se izmesti iz hermetične pozicije i da se postavi u polje otvorenije komunikacije. Ideja je da se formira prostor za istovremenu igru analize i sinteze, inutitivnog i racionalnog, koje su neophodne i ujedno kontradiktorne faze svakog kreativnog procesa.

Osnovna postavka izložbe je mnoštvo različitih crteža i vizuelizacija nastalih u jednom takvom procesu projektovanja, koji bi bili raspoređeni u prostoru tako da se prepoznaju različiti stepeni sinteze pojedinačnih elemenata, jezici apstrahovanja konkretnih delova prostora i transformisanje tih apstrakcija u konkretnije arhitekontske i prostorne elemente, kao i inuitivni asocijativni put kroz sve faze projektovanja: kako izgleda pojedinačna inspiracija, kako se šta imenuje i određuje nakon što je intuitivno sintetisano i kako se sklapaju neki novi narativi prostora.

Projekat je deo nacionalnog konkursa za umetnike i umetnice „Umetnici. Sad!“, koji u okviru Kaleidoskopa kulture raspisuje Fondacija „Novi Sad – Evropska prestonica kulture”.

Od samog početka, realizaciji konkursa „Umetnici. Sad!“ podršku pruža IDEA koja posluje u okviru kompanije Mercator-S.

Događaj je pristupačan osobama sa fizičkim invaliditetom.