Instrumentalno-neverbalno pozorište u Svilari


Na velikoj sceni Kulturne stanice Svilara 18. januara realzovana je prezentacija projekta Instrumentalno-neverbalno pozorište, nastanak i forme, Akademije umetnosti u Novom Sadu.

Studenti druge i treće godine glume na srpskom i mađarskom jeziku izveli su scene instrumentalnog neverbalnog pozorišta, a na prezentaciji projekta takođe su učestvovali i profesori Akademije umetnosti u Novom Sadu – dr Marijana Prpa Fink redovna profesorica, dr Miljan Vojnović samostalni stručni saradnik i MA Ljubomir Nikolić viši stručni saradnik.