Jedna skulptura – hiljadu reči


Završni rad projekta „Jedna skulptura – hiljadu reči“  predstavljen je u petak 23. decembra na platou KS Svilara.

Realizacija ovog projekta podrazumeva učešće tri vrtića iz Predškolske ustanove Radosno detinjstvo, deset osnovnih škola i jednu grupu korisnika Škole za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović“ sa domom učenika, a koji po svojoj lokaciji gravitiraju ka Kulturnim stanicama u svojoj okolini.

Program se realizovao se u tri faze. U prvoj fazi su se u grupama dece predškolskog uzrasta/na časovima likovne kulture kreirale trodimenzionalne rečenice vezane za kulturu i umetnost od materijala prilagođenim dečjem uzrastu.

U drugoj fazi programa su se pravile gotove reči i sklapale u jedinstvenu celinu, dok su se u trećoj i poslednjoj fazi okupile sve grupe dece- učesnika u završnom događaju gde se svi delovi i fizički spajaju u jedinstvenu monumentalnu skulpturalnu formu.

Učesnici:

Vrtić „Vilenjak“ – likovni pedagog Jelena Tišma;
Vrtić „Čarolija“ – likovni pedagog Viktoria Čikoš;
Vrtić „Bubamara“ – likovni pedagog Sonja Bregun;
„22. avgust“, Bukovac / KS Bukovac – likovni pedagog Jana Vjerg;
„Ivan Gundulić“ – likovni pedagog Snežana Mandić;
„Đura Daničić“ – likovni pedagog Jasmina Knežević;
„Sonja Marinković“ – likovni pedagog Krstinja Radin;
„Branko Radičević“ – likovni pedagog Binjana Balog;
„Sveti Sava“ Rumenka – likovni pedagog Ljupka Erg,
„Svetozar Marković Toza“ – likovni pedagog Katarina Maksić;
„Vasa Stajić“ – likovni pedagog Dušanka Tucakov;
„Jožef Atila“ – likovni pedagog Kristina Palanjuk;
Škola za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović“ sa domom učenika – likovni pedagog – Dejan Jankov;
Liman – kulturna stanica – OŠ Žarko Zrenjanin – likovni pedagog Tanja Šušković;
Mlin – kulturna stanica / NSDKC – likovni pedagog Ljubica Tankosić;
Likovna radionica Centra za likovno vaspitanje dece i omladine Vojvodine – likovni pedagog Ljubica Tankosić.

Violeta Đerković – autorka koncepta projekta
Ljubica Tankosić – autorka umetničkog dela projekta