Molto espressivo: Jedino je Ljubav sposobna da obelodani istinu o Ljubavi


Promocija izvrsnog ljubavno-psihološkog romana „Molto espressivo“ autorke Nike Jasne Đukić održana je 2. juna u Kulturnoj stanici Svilara. Sa publikom su, pored autorke razgovarali i profesor emeritus Sava Damjanov, književnik i izdavač Radovan Vlahović i moderatorka Nataša Bundalo Mikić.

Rumijev moto na početku romana Nike Jasne Đukić („Razum je nemoćan u izražavanju Ljubavi. Jedino je Ljubav sposobna da obelodani istinu o Ljubavi”), možda najbolje iskazuje njegovu suštinu – rekao je o knjizi pisac, književni istoričar, esejista i univerzitetski profesor Sava Damjanov.

Nika Jasna Đukić rođena je u Novom Sadu, gde živi i stvara. Pisana reč za nju je životni poziv. Radila je desetak godina kao novinar u raznim novosadskim medijima, i do sada je objavila tri zbirke poezije: Kap u ogledalu (2007), Hologramski dodiri, Gnoza putenosti (2015), Kosmičko tkanje, zaveštanje Iskri neugasloj (2020). U pripremi je i njena četvrta zbirka poezije Svetlost Bezmenja.  

Osim pisanjem, bavi se i slikarstvom. Imala je tri samostalne izložbe: Katarza plavom bojena (2016), Spiritus movens (2017) i Sleepstream (2019).