Zvuk plemenitosti i optimizma


Uz pomoć Ministarstva omladine i sporta, APV i Grada Novog Sada i ove godine Udruženje građana Vera ljubav nada je organizator Međunarodnog inkluzivnog festivala Srca u Harmoniji 2022.

Ovaj događaj održao se u Kulturnoj stanici Svilara pod patronatom Europa Cantat, uz aktivno učešće dece i odraslih sa invaliditetom na javnim nastupima, koncertima i radionicama. Cilj manifestacije pre svega jeste pokazivanje postignuća osoba sa invaliditetom i veća vidljivost, zatim afirmacija kulturnog stvaralaštva mladih, posebno marginalizovanih grupa, kao i jačanje inkluzije kroz zajedničke nastupe.

Učesnici koncerta 22. maja bili su Inkluzivni hor ISON, i ovogodišnji gosti Leksovačko crkveno pevačko društvo – Branko.