Rodna ravnopravnost je stvar promene u ponašanju svakog od nas


ravnopravne

Veće umrežavanje organizacija koje realizuju aktivnosti u oblasti prevencije nasilja, edukacija dece i mladih, osnaživanje žena, ali i umrežavanje sa institucijama i donosiocima odluka na svim nivoima – najvažniji su zaključci okruglog stola „Ravnopravne“ održanog u Kulturnoj stanici Svilara, u organizaciji Novosadske ženske inicijative.

Učesnice okruglog stola saglasne su da je preventivne aktivnosti, u kontekstu zaštite od rodno zasnovanog nasilja, potrebno realizovati na vreme kako bi stereotipi počeli da se menjaju, te da je rodna ravnopravnost stvar promene u ponašanju svakog od nas. Okrugli sto bio je i jedna vrsta osvrta na prisutnost nasilja u porodici tokom pandemije i izolacije. Ne beleži se statistički značajan porast nasilja u porodici, ali situacija sa izolacijom i krizom koja se tiče koronavirusa, doprinela je većoj anksioznosti, do toga da je sve više problema u međuljudskim odnosima.

Učesnice okrulog stola bile su: predsednica Skupštine Grada Novog Sada Jelena Marinković Radomirović, predstavnica ženske odborničke mreže Skupštine Grada Novog Sada Lena Nešović, predstavnice Ambasade Kraljevine Holandije u Republici Srbiji Aleksandra Kalinić i Ana Sitske Brinks, rukovoditeljka Sigurne ženske kuće u Novom Sadu dr Nada Padejski Šekerović, zatim Dobrila Marković iz udruženje građana „Sloboda nema cenu“, Edit Vereš iz Centra za društveni razvoj „Comlplexus“, Katarina Marinković iz udruženja građana „Youth FEST“, Svetlana Prokić iz Instituta za medijaciju, pregovaranje i javne politike, Milana Berić iz Novosadske ženske inicijative i sociološkinja, Ana Pataki.

Na okruglom stolu predstavljene su dosadašnje realizovane aktivnosti inicijative, ali i ostvareni rezultati, kao i zvanični podaci Republičkog zavoda za statistiku koji govore da je od početka 2021. godine šest žena stradalo od ruku partnera. Pored toga što se teže zapošljavaju, da bi imale istu platu kao muškarci, godina bi trebalo da ima 13 meseci.

Okrugli sto „Ravnopravne“ deo je projekta „Fight4Woman“ Novosadske ženske inicijative, koji je podržala Ambasada Kraljevine Holandije u Republici Srbiji.

Novosadska ženska inicijativa osnovana je maja 2010. godine i radi na institucionalnom osnaživanju mehanizama za ostvarivanje rodne ravnopravnosti kroz različite edukativne programe, promoviše koncept ravnopravnosti polova i politike jednakih mogućnosti za sve građanke i građane. Sprovodi konkretne akcije koje doprinose eliminaciji nasilja nad ženama, stvaranju uslova za zapošljavanje i samozapošljavanje žena.

 

Foto: Novosadska ženska inicijativa