Interkulturalni dijalog u Kulturnoj stanici Svilara


Javna debata „Interkulturalni dijalog“ biće održana u petak, 1. oktobra sa početkom u 18 sati u Kulturnoj stanici Svilara.

Cilj projekta je negovanje međunarodnog dijaloga između različitih zajednica i političkih aktera u Evropi, kao i sprečavanje diskriminacije i borba protiv stigmatizacije manjinskih grupa.

Na debati će govoriti: Zorana Milovanović (Evropski pokret u Srbiji), Aleksandra Šanjević (Fondacija za otvoreno društvo), Milena Dragićević Šešić (profesorka emeritus FDU), Tamara Tomašević (psihološkinja i samostalna konsultantkinja) i Tomislav Longinović (profesor slavistike i književnosti Univerzitet Viskonsin-Medison), a moderatorka je Aleksandra Đurić Bosnić, urednica magazina „Interkulturalnost“.

Za učešće na javnoj debati „Interkulturalni dijalog“ možete se prijaviti putem linka.

Ovaj projekat finansiran je iz fonda „Evropa za građane i građanke“.

Lokalne debate sa građanima i organizacijama civilnog društva je dugoročni projekat 15 evropskih gradova i organizacija iz 14 zemalja, koji zajedno rade na promovisanju interkulturalnog dijaloga i inkluzije migranata i manjina. Lokalne debate realizuju se u cilju razumevanja problema sa kojim se ljudi suočavaju, a građani koji učestvuju mogu da istaknu politike koje funkcionišu, ukažu na probleme u ranoj fazi i daju ideje o poboljšanju lokalnih politika za sve.